Call for papers

Do celuloide ao Streaming: conservación e circulación dos pequenos cinemas

12ª edición do congreso internacional Small Cinemas

Santiago de Compostela, 28 e 29 de outubro de 2021

O fluxo da globalización renovou o debate sobre as desigualdades centro-periferia. A irrupción das novas tecnoloxías para distribuír, consumir e arquivar cine supón un desafío para os pequenos cines que xa loitan por un lugar nos locais e eventos de proxección tradicionais. Os pequenos produtos cinematográficos forman agora parte dos xigantescos catálogos de Video on Demand. A chamada cultura de algoritmos perpetúa o desequilibrio entre grandes e pequenas industrias.

Nesta conferencia propoñemos analizar se o algoritmo podería ser unha sentenza de morte para pequenos cines ou, en cambio, podería traer novas oportunidades. Se os cines pequenos buscan visibilidade mediante etiquetas relacionadas con xéneros populares ou se utilizan pequenez ou periferia, as propias etiquetas son preguntas relevantes para a supervivencia de pequenas producións. Poderían os pequenos cines crear un oco na bolsa de Video on Demand (VoD)? Poderían ser independentes dos locais de cine ou dos festivais de cine? Hai algún modelo de difusión que hai que seguir? A distribución en liña redefine e fai visibles as periferias en vez de fusionalas co centro (Szczepanik et al., 2020), a presenza e o éxito de pequenas películas poderían inspirar novos modelos de distribución, especialmente como resultado das condicións de Covid-19.

A conservación dos pequenos cines tamén é un tema relevante cando as películas desaparecen nun mercado cada vez máis saturado. O acceso ás películas é indispensable para debuxar un imaxinario visual que forma parte da nación como comunidade imaxinada (Anderson, 1983). Nos últimos anos, algunhas iniciativas públicas ou colaborativas reuniron películas en linguas minorizadas, películas difíciles de rastrexar e materiais visuais en perigo para publicar en Internet, onde están ou poden ser transformados e apropiados polos usuarios.

Neste contexto, a 12ª edición do congreso internacional Small Cinemas buscar congregar propostas de investigación que traten, entre outros, os seguintes tópicos:

 • O fluxo centro / periferia en post-globalización e cinemas cines.
 • Eficacia das políticas públicas para a circulación de cinemas cines.
 • A normativa dixital de mercado e o seu efecto nos cinemas cines.
 • Excepcións á regra: casos exitosos de circulación de pequenos cinemas no mercado internacional.
 • O circuíto do festival e o posicionamento de pequenos cinemas.
 • Buscar un público ‘natural’ de pequenos cinemas.
 • O impacto do vídeo baixo demanda nos pequenos cinemas.
 • Algoritmos, público e pequenos cinemas.
 • O impacto do Covid-19 na circulación / difusión de pequenos cinemas.
 • A preservación dos pequenos cinemas como parte do patrimonio cultural inmaterial.
 • Arquivos e pequenos cinemas. Evitando a invisibilidade de culturas pequenas e periféricas.

Fin de prazo de aceptación de propostas: Enviar unha proposta de 300 palabras ata o 10 de xuño de 2021 

Resposta do comité científico: 15 de xullo de 2021 

Trala aceptación das propostas, cada proposta terá que enviar un breve abstract e unha biografia ata o 15 de setembro de 2021. 

Por favor, envía a túa proposta a través do formulario ao pé da páxina 

Contacto: info@estudosaudiovisuais.gal 

Modo de participación: Modelo mixto (presencial + streaming) 

Prezo de inscrición: xeral 50€ / estudantes e desempregados/as 25€ 

Bibliografía  

Anderson, Benedict (1983). Imagined communities. Reflections on the origins and spread of nationalism. London: Verso.

Barreiro, M. S., Clares-Gavilán, J. (2020). “Public policies and strategies to foster access to films in a minority language. Catalonia and film subtitling 2015-2017”, International Journal of Public Policies, DOI: 10.1080/10286632.2020.1743698

Blankenship, J; Nagl, T. (eds.) (2015). European visions. Small cinemas in transition. Bielefeld: transcript.

Clares-Gavilán, J. (Coord.); Merino-Álvarez, C.; Neira, E. (2018). La revolución over the top: Del VOD a la televisión por Internet. Barcelona: Editorial UOC

Giukin, L.; Falkowska, J.; Desser, D. (eds.) (2015). Small cinemas in global markets. Genres, identities, narratives. Maryland: Lexington Books.

Hjort, M. (2016). “Crossing borders. Going transnational with ‘Danish’ film training, capacity building, and talent development” in A Companion to Nordic Cinema, M. Hjort, U. Lundqvist (eds.), pp. 148-172.

Hjort, M. (2005). Small nation, global cinema: the new Danish cinema. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Hjort, M.; Petrie, D. (2007). The cinema of small nations. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Ledo Andión, M. (2015). Finland, Galicia, Wales. The challenges of small cinemas in non hegemonic languages. Santiago de Compostela: Sacaúntos.

Ledo Andión, M;  López Gómez, AM;  Pérez Pereiro, M. (2016): “European cinema in the languages of stateless and small nations”. Revista Latina de Comunicación Social, 71, pp. 309 to 331. http://www.revistalatinacs.org/071/paper/1097/17en.html

Lobato, R (2012). Shadow economies of cinema. Mapping informal film distribution. London: BFI/Bloomsbury.

Lobato, R. (2009). “The politics of digital distribution: exclusionary structures in online cinema”,. Studies in Australasian Cinema, volume 3, issue 2, pp. 167-178.

López-Gómez, A.; Vallejo, A; Barreiro, M. A.; Alencar, A. (2020). “Found in Translation: Film Festivals, Documentary and the Preservation of Linguistic Diversity” in Documentary Film Festivals Vol.1, A. Vallejo, E. Winton (eds.), pp. 241-264.

Manias-Muñoz, M., Soliña-Barreiro, M., Rodríguez, A. I. (2017). “Public policies, diversity and national cinemas in the Spanish context: Catalonia, Basque Country and Galicia”, Communication & Society, Vol. 21-30, pp. 125-145.

Neira, E. (2013). El espectador social. Las redes sociales en la promoción cinematográfica. Barcelona: UOC.

Neira, E. (2015). La otra pantalla. Redes sociales, móviles y la nueva televisión. Barcelona: UOC.

Peirano, María Paz (2020). “Mapping histories and archiving epehemeral landscapes: strategies and challenges for researching small film festivals”, Studies in European Cinema, 17 (2), pp. 170-184.

Szczepanik, P., Zahrádka, P., Macek, J., Stepan, P. (Eds.) (2020). Digital peripheries. The online circulation of audiovisual content from the small market perspective. New York: Springer.

Szczepanik, P. (2017). “Localize or Die: Intermediaries in a Small East-Central European On-Demand Market”, Cinéma & Cie, vol. XVII, no. 29, pp. 33-49.

Envío de artigos